2 оси Влекач 4х2

Дължина: 6 метра Ширина: 2,5 метра Височина: 4 метра Тегло: 7,6 тона Товароносимост: 50 тона

3 оси Влекач 6х4

Дължина: 7 метра Ширина: 2,5 метра Височина: 4 метра Тегло: 9 тона Товароносимост: 60 тона

3 оси Влекач 6х4

Дължина: 7 метра Ширина: 2,5 метра Височина: 4 метра Тегло: 9,43 тона Товароносимост: 80 тона

4 оси Влекач 8х4

Дължина: 7 метра Ширина: 2,5 метра Височина: 3,6 метра Тегло: 12,4 тона Товароносимост: 250 тона

4 оси Влекач 8х4

Дължина: 8 метра Ширина: 2,5 метра Височина: 4 метра Тегло: 13,5 тона Товароносимост: 265 тона

 • MARITZA притежава солиден опит в транспортирането на извънгабаритни, тежки и специализирани товари.
 • Предлагаме пълна прозрачност на превозването по всяко време.
 • Транспортната услуга е изцяло съобразена с конкретните нужди на клиента и характеристиките на товара.
 • Преди извършването на транспорта проучваме всички възможни маршрути, като подбираме най-подходящия за всеки транспорт, съобразен с характеристиките на товарите, най-важните от които са теглото, размера, начините за укрепване и натоварване.
 • При проучването на маршрутите се съобразяваме с пътните съоръжения и ограничения, като посочваме начините за тяхното преодоляване, съгласувани със съответните институции.
 • Извършваме със собствени специализирани автомобили ескорта на извънгабаритни товари.
 • Екипите ни са съставени от професионалисти с висока квалификация и дългогодишен опит.
 • Нашите служители организират и контролират цялостния процес на транспортиране от товарен до разтоварен пункт.
 • Подготвяме и съгласуваме необходимите разрешителни за транспорт в пълно съдействие с контролните органи.
 • Организираме и съдействаме при издаване на разрешителни за осъществяване на превоз на извънгабаритни товари.
 • Със собствени автокранове предлагаме комплексни логистични решения, включващи демонтаж, товарене, транспортиране, разтоварване и монтаж на всякакво оборудване.
 • Работим с доказани партньори при необходимост от речен, морски и сухопътен транспорт в други държави.Надежден превоз на извънгабаритни товари
MARITZA е в състояние да предложи на клиентите си цени без конкуренция на пазара на отдаване под наем на мобилни кранове, платформи за превоз на извъгабаритни товари и други видове тежка строителна механизация!