Мобилни автокранове 35 т.


Товароподемност: 35 тона Основна стрела: 30 метра Удължение: 8 метра

Характеристики на мобилен кран 35 тона

Мобилни автокранове 40 т.


Товароподемност: 40 тона Основна стрела: 30 метра Удължение: 15 метра

Характеристики на мобилен кран 40 тона

Мобилни автокранове 55 т.


Товароподемност: 55 тона Основна стрела: 40 метра Удължение: 16 метра

Характеристики на мобилен кран 55 тона

Мобилни автокранове 60 т.


Товароподемност: 60 тона Основна стрела: 42 метра Удължение: 16 метра

Характеристики на мобилен кран 60 тона

Мобилни автокранове 70 т.


Товароподемност: 70 тона Основна стрела: 42 метра Удължение: 16 метра

Характеристики на мобилен кран 70 тона

Мобилни автокранове 80 т.


Товароподемност: 80 тона Основна стрела: 48 метра Удължение: 19 метра

Характеристики на мобилен кран 80 тона

Мобилни автокранове 120 т.


Товароподемност: 120 тона Основна стрела: 49 метра Удължение: 16 метра

Характеристики на мобилен кран 120 тона

Мобилни автокранове 130 т.


Товароподемност: 130 тона Основна стрела: 60 метра Удължение: 33 метра

Характеристики на мобилен кран 130 тона

Мобилни автокранове 150 т.


Товароподемност: 150 тона Основна стрела: 50 метра Удължение: 17 метра

Характеристики на мобилен кран 150 тона

Мобилни автокранове 160 т.


Товароподемност: 160 тона Основна стрела: 60 метра Удължение: 36 метра

Характеристики на мобилен кран 160 тона

Мобилни автокранове 250 т.


Товароподемност: 250 тона Основна стрела: 72 метра Удължение: 22 метра

Характеристики на мобилен кран 250 тона

Мобилни автокранове 500 т.


Товароподемност: 500 тона Основна стрела: 50 метра Удължение: 91 метра

Характеристики на мобилен кран 500 тона